> Domov > O > Súbory cookie

Upozornenie na používanie súborov cookie, ako aj na vyhodnocovanie údajov o používaní a na využívanie analytických nástrojov

Používame súbory cookie a podobné softvérové nástroje, ako HTML5 Storage alebo Local Shared Objects, (spoločne „súbory cookie“) na identifikáciu vašich preferencií pri používaní a mimoriadne obľúbených sekcií našich webových stránok a pomocou týchto informácií sa snažíme zlepšovať a optimalizovať štruktúru webových stránok pre potreby používateľov. Na rovnaký účel používame analytické nástroje Adobe Analytics; aj pri tom sa môžu využívať súbory cookie.

 

1. Funkcie a použitie súborov cookie

a. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová stránka, ktorú navštívite, ukladá do vášho stolového počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia. Na základe toho dokážeme napr. zistiť, či medzi vaším zariadením a našimi webovými stránkami už došlo k vytvoreniu spojenia alebo aký jazyk, resp. aké nastavenia preferujete. Súbory cookie môžu obsahovať aj osobné údaje.

 

b. Používaním našich webových stránok deklarujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Naše webové stránky môžete navštevovať aj bez používania súborov cookie. Tzn., že ich používanie môžete odmietnuť a môžete ich aj kedykoľvek vymazať, a to pomocou vhodných nastavení vo vašom zariadení. Postupujte takto:

i. Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie súborov cookie. Toto prednastavenie zmeníte tak, že vo vašom prehliadači aktivujete nastavenie *neakceptovať súbory cookie*.

ii. Existujúce súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Konkrétny postup nájdete v návode od autora vášho prehliadača, resp. výrobcu zariadenia.

iii. Informácie o deaktivovaní nástroja Local Shared Objects nájdete pomocou nasledujúceho odkazu:

Informácie o deaktivovaní nástroja Local Shared Objects

iv. S používaním súborov cookie je spojené aj ich odmietnutie alebo vymazanie v používanom zariadení a teda aj v momentálne používanom prehliadači. Súbory cookie musíte teda odmietnuť, resp. vymazať samostatne v každom vašom zariadení a pri používaní viacerých prehliadačov aj v každom prehliadači.

 

c. Keď sa rozhodnete proti používaniu súborov cookie, môže sa stať, že nebudete mať k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok alebo vám budú jednotlivé funkcie dostupné len obmedzenom rozsahu.

 

d. Súbory cookie delíme do nasledujúcich kategórií:

i. Bezpodmienečne potrebné súbory cookie (typ 1)

Tieto súbory cookie sú bezpodmienečne potrebné pre funkcie webových stránok. Bez týchto súborov cookie by sme vám nemohli poskytovať služby ako konfigurátor vozidla.

ii. Funkčné súbory cookie (typ 2)

Tieto súbory cookie zjednodušujú používanie a zlepšujú funkcie webových stránok. Vo funkčných súboroch cookie ukladáme napr. vaše jazykové nastavenia.

iii. Súbory cookie zamerané na služby (typ 3)

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Pomocou nich dokážeme identifikovať mimoriadne populárne časti našej internetovej ponuky a tak zlepšovať našu ponuku pre vás. Prečítajte si v tomto zmysle, prosím, aj časť „Vyhodnocovanie údajov o používaní“.

iv. Súbory cookie tretích strán (typ 4)

Tieto súbory cookie používajú tretie strany, napr. sociálne siete, ako Facebook, Twitter a Google+, ktorých obsah si môžete integrovať pomocou sociálnych zásuvných modulov „Social Plug-ins“ ponúkaných na našich webových stránkach. Podrobné informácie o používaní a funkcii sociálnych zásuvných modulov Social Plug-ins nájdete v č. 4 našich upozornení na ochranu údajov.

 

Na našej webovej stránke používame nasledujúce súbory cookie:

 

Názov súboru cookie

Popis

Typ súboru cookie

stolangid

Súbor cookie ukladá jazyk vybraný používateľom pri používaní našej internetovej stránky.

typ 2

sto_cookie_acceptance_[en]
sto_cookie_acceptance_[ru]
sto_cookie_acceptance_[ar]
sto_cookie_acceptance_[sk]
sto_cookie_acceptance_[fi]

Súbor cookie ukladá informáciu o akceptovaní súborov cookie používateľom našej internetovej stránky v príslušnom jazyku.

typ 2

s_sess
s_vi

Tieto súbory cookie ukladajú informáciu o spôsobe používania našich internetových stránok. Informácia je potrebná na neustále zdokonaľovanie internetovej stránky s ohľadom na záujmy zákazníka.

typ 3

omniture_optout

Tieto súbory cookie ukladajú informáciu o možnosti analyzovania správania návštevníka pri používaní stránky.

typ 3

2. Vyhodnotenie údajov o používaní; využívanie analytických nástrojov

a. Obsah našich webových stránok by sme chceli prispôsobiť čo najadresnejšie vaším záujmom a zlepšiť tak našu ponuku pre vás. Na identifikáciu preferencií pri používaní a mimoriadne obľúbených sekcií webových stránok používame nasledujúci (e) analytický (é) nástroj (e): Adobe Analytics.

 

b. Pri používaní týchto analytických nástrojov môže dochádzať k prenášaniu údajov na servery v USA a k ich spracovaniu na nich. Rešpektujte v tomto zmysle, prosím, nasledovné: V USA neexistuje z pohľadu Európskej únie žiadna „primeraná úroveň ochrany“ pri spracovaní osobných údajov zodpovedajúca štandardom EÚ. Túto úroveň ochrany však môžu jednotlivé spoločnosti nahrádzať certifikáciou podľa tzv. štandardu „EU-U.S. Privacy Shield“.

 

c. Ak si neželáte, aby sme pomocou uvedených analytických nástrojov zhromažďovali a vyhodnocovali informácie o vašej návšteve na našich webových stránkach, môžete kedykoľvek odmietnuť takéto spracovanie v budúcnosti („Opt-Out“). Na základe vášho odmietnutia uložíme vo vašom prehliadači súbor cookie Opt-Out. Tento súbor cookie slúži iba na alokáciu vášho odmietnutia. Nezabúdajte, prosím, že súbor cookie Opt-Out je z technických dôvodov aktívny len v prehliadači, do ktorého bol uložený. Po vymazaní súborov cookie alebo pri používaní iného prehliadača, resp. iného zariadenia pristúpte, prosím, znovu k aktivovaniu súboru cookie Opt-Out.

 

d. Nasledujú informácie o poskytovateľoch nami využívaných analytických nástrojov a o možnostiach príslušného súboru cookie Opt-Out:

i. Adobe Systems Inc. ("Adobe")

Spoločnosť Adobe vlastní certifikát EU-U.S. Privacy Shield.

Na odmietnutie vyhodnocovania pomocou nástroja Adobe Analytics môžete použiť tento odkaz:

https://selectrucks.122.2o7.net/optout.html?locale=sk_SK