> Domov > O > Tiráž

Poskytovateľ

Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
Telefón: +421 2 4929 994
Fax: +421 2 4929 444
E-mail: info@mercedes-benz.sk

National Court Register No.: 35780754
IČ DPH: SK 2020277072

Technický poskytovateľ

Daimler AG
Mercedesstr. 137
D-70327 Stuttgart
Telefón: +49 711 17-0
E-mail: dialog@daimler.com

Obchodný register pri Okresnom súde Stuttgart, č.: HRB 19360
IČ DPH: DE 81 25 26 315

Predstavenstvo
Ola Källenius (predseda), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Wilfried Porth,
Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

Predseda dozornej rady
Manfred Bischoff