> Domov > O > Tiráž

Poskytovateľ

Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
Telefón: +421 2 4929 994
Fax: +421 2 4929 444
E-mail: info@mercedes-benz.sk

National Court Register No.: 35780754
IČ DPH: SK 2020277072

Technický poskytovateľ

Daimler Truck AG
Mercedesstr. 120
D-70372 Stuttgart
Telefón: +49 711 17-0
E-mail: dialog.dt@daimler.com
            contact@daimler-truck.com

Obchodný register pri Okresnom súde Stuttgart, č.: HRB 762884
IČ DPH: DE321281771

Predstavenstvo
Martin Daum (predseda), Sven Ennerst, Jochen Götz, Jürgen Hartwig, Roger Nielsen, Hartmut Schick

Predseda dozornej rady
Ola Källenius